Zarif Bir 365 Gün Viskisi Chivas XV

Zarif Bir 365 Gün Viskisi Chivas XV
0ki konuya verecek cevab1n1z uygulamal1 olsun. Anlatmak için en iyi yoldur, hiç _a_maz. "Viski denince single malt1 tek geçerim." diyen birine iyi bir harman viski ikram edin. "Viskilerin hepsi ayn1 ya!" diyen birine de, hiç öyle ba_ka üreticilerin viskilerini deneterek ura_may1n, ayn1 üreticinin iki farkl1 ekspresyonunu denetin.

Birinde alkol kokusunu daha çok ald11, biti_i biraz daha k1sa bir kadeh viski, dierinde ise bir viskiden geldiini gözü kapal1 anla_1lamayacak _ekilde bir karakteri olan, vanilya, portakal gibi tatl1ms1 notalar içeren, biti_te ise hat1r1 say1l1r bir süre hala içiyormu_ gibi hissettiren bir kadeh olsun. Çok konu_man1za gerek kalmayacak. Sonras1nda zaten birer kadeh daha doldurup farkl1 bir sohbete dalacaks1n1z. 

Gelelim i_te öyle zarif bir harman viskiye. Minimum 15 ya_1ndaki viskilerin harmanlanmas1 ile olu_turulmu_ bu yeni viski, CHIVAS'1n seçkisi aras1nda bence özel bir yer tutuyor. Viskilerin evlendirilmesi sonras1 i_lemde, yani en sonda, dünyan1n belki de en prestijli konyaklar1 olan Grande Champagne konyak f1ç1lar1nda ekstra bir dinlendirmeye tabi tutuluyor.Çok kolay içimli, hiç rahats1z etmeyen bir damak ve çok kompleks kokulara sahip. Narenciyeler, elma, reçel ve vanilya kokular1na, çok tatl1 baharatlar, karamel lezzetleri e_lik ediyor. Benim 365 gün viskisi dediim kategoride. %40 alkollü yani minimum s1n1rda olmas1na ramen, biraz da tehlikeli viskilerden biri, nas1l bittiini anlayamayabilirsiniz. ^i_esi de çok _1k, özellikle çok sert viski sevmeyen veya viskiye hiç al1_1k olmayan sevdikleriniz için de iyi bir hediye alternatifi olacakt1r.

Chivas, her zaman dengeli, harmanlama sanat1n1n ne kadar önemli olduunu bizlere gösteren viskileriyle i_te bu yüzden çok seviliyor.

Slainte

Ozan
2024 © ViskiGurme