Viski Kültürü Üzerine Keyifli Bir Söyleşi Video

Viski Kültürü Üzerine Keyifli Bir Söyleşi Video

Geçtiimiz aylarda, Ankara'da kurulmu_ olan The Viskisi gurubundan Emrah Cengiz benimle çok keyifli bir söyle_i gerçekle_tirmi_ti. Viskiye nas1l ba_lad11m, ülkemizde ve dünyada viski kültürünün güncel durumu hakk1nda baz1 sorular1 yan1tlad11m bu söyle_iyi sitede de payla_mak istedim. Emrah Bey'in zor sorular1na verdiim naçizane cevaplara hemen a_a1daki videodan ula_abilirsiniz. 

Slainte

 
2024 © ViskiGurme