The Glenlivet Captain's Reserve Viski Tadım Notları

The Glenlivet Captain's Reserve Viski Tadım Notları
Merhaba,

Şüphesiz dünyada henüz tatmad1ğ1m çok fazla viski var, çoğuyla ilk tan1şmalar da hemen her zaman keyifli oluyor. Bununla beraber uzun y1llard1r içtiğim, sevdiğim ve güvenilir bulduğum bir dam1t1mevinin yeni bir viskisiyle tan1şt1ğ1mda biraz daha samimi bir keyif duyuyor gibi hissediyorum.

The Glenlivet'in yeni ekspresyonu Captain's Reserve ( The Glenlivet kurucusunun dördüncü kuşak torunlar1ndan Bill Grant Smith ad1na üretilen) bende o samimi keyfi hemen hissettirdi. Dinlendirmesinin bir bölümünü eski konyak f1ç1lar1nda tamamlam1ş bu malt viski, yaz akşamlar1, yemek sonralar1 için gayet lezzetli bir viski olmuş.

Kuru üzüm ve olgun narenciye kokusunun an1nda hissettirdiği ekspresyonun bitişinin biraz daha güçlü olmas1n1 isterdim aç1kças1 hatta %43-46 band1nda şişelense efsane olabilirdi. Zaten konyak bitiş viskileri pek sevdiğimden dolay1, ana ürün gam1na da eklendiğini bilmek, bar1m1n her daim üyelerinden biri olmas1n1 da yan1nda getirecek. Atölyelerimde de kullanaca1m _üphesiz.

K1sa bir an da olsa yağmur yağarken tatma şans1m oldu, s1rf o bile bu yaz günlerinde kutlama için en güzel bahanelerden biri.

Tüm dostlar1ma slainte 🥃
2024 © ViskiGurme