The Glenlivet 12 Viski Notları ve Glenlivet Viski Hakkında Bilgiler.

The Glenlivet 12 Viski Notları ve Glenlivet Viski Hakkında Bilgiler.
Her ne kadar ülkemizde veya yurtd1_1nda dahi The Glenlivet 12 için malt viski dünyas1na giri_ viskilerinden deseler de ben epey zamand1r bu söyleme kat1lm1yorum. Giri_ viskisi olmas1n1, bu güzel malt viskiyi, kolay içimi, ho_ kokular1 ve hiç rahats1z etmeden damaktan kayarcas1na akmas1 nedeniyle söylüyorlar. Fakat burada sorun _u ki, bu betimleme bence giri_, ç1k1_, sonuç gibi viski yolculuunun anlams1z zaman çizelgelerinin hepsine uyuyor. 

The Glenlivet 12 Viski benim, bunca y1ld1r, sürekli tercih ettiim bir Speyside malt viskisi. Sadece benim deil, viski kültürünü bilen, tecrübeli, sevdiim dostlar1mla da bir arada olduumuzda tercih ettiimiz bir malt.

Firma 2015 y1l1nda bu ekspresyonun üretiminin durdurulduunu (stok sorunu veya bilmediimiz ba_ka sorunlar) ve yerine The Glenlivet Founder's Reserve üretiminin yap1laca1n1 aç1klad11nda, bazen elimizdekini kaybedene dek deerini bilmememiz hikayesinde olduu gibi, herkes The Glenlivet 12 pe_inde ko_mu_ ve övgüler sanki viski y1llard1r piyasada yokmu_ derecesinde artm1_t1. 0ronik.

Glenlivet 12 Viski

Neyse ki iki y1l önce tekrar stoklara geldi ve _u an ülkemiz dahil dünyan1n çou raf1nda bulabilme _ans1m1z var.

Glenlivet 12 Viski Hakk1nda


Viskimize gelirsek, 12 y1ll1k bir Speyside single malt1. 

Elma, bal, taze çiçekler, me_e kokular1yla bezenmi_, tarç1n ve ananas lezzetlerini sunan, %40 alkollü ve orta-uzun biti_li bir malt. Baz1 viskiler yaz1n, baz1 viskiler k1_1n daha güzel içim keyfi sunabiliyorlar ancak The Glenlivet 12, yaz k1_, 365 gün tercih edilebilecek güvenilir bir lezzet. Dünyada da çok seviliyor.

E_likçi konular1 çok dei_ken hatta biraz çetrefilli olsa da, taze mevsim meyveleri ile çok yak1_t1r1yorum.

Küçük bir not ekleyeyim. Neden dier dam1t1mevlerinin çou 0ngilizce olarak "The" ibaresi kullanm1yor da The Glenlivet kullan1yor diyebilirsiniz. Bir zamanlar Livet Vadisi'nde (Glenlivet) birçok viski dam1t1mevi kendi viskisini üretiyordu ve _i_elerde Glenlivet-Macallan, Glenlivet-Glen Grant gibi etiketlere rastlan1yordu. Glenlivet adeta jenerik bir isme dönmü_tü. Bununla beraber 1884 y1l1nda, bildiimiz Glenlivet Dam1t1mevi, "The" ibaresini koyarak, _i_elenmi_ ilk, tek bir dam1t1mevinden ç1kma, yani single malt viski olmas1n1n özelliini belirtmek istedi. O gün bu gündür, tarihi bu gerçeklik de dei_medi.

The Glenlivet 12'nin kutu ve etiket tasar1m1 geçtiimiz aylarda dei_ti, daha ye_il tonlarla belki de içindeki içindeki taze meyve notalar1na bir at1f yapm1_ olabilirler.

Dei_meyen k1sm1 ise, yaz-k1_ kolay, ferah, taze bir içim sunan, her zaman güvenebileceiniz iyi bir malt viski olmas1. Zaten _ahsen baz1 viskilerden beklentim çok basit oluyor, olduklar1 gibi kalmalar1. Bilmediiniz dam1t1mevlerinin her zaman inan1lmaz güzel viskiler ç1kabilir, çou zaman hayal k1r1kl11 da ya_abilirsiniz. Bildiiniz viski ise ayn1 kald11 sürece, en güvenilir limand1r.

Slainte,

Ozan
2024 © ViskiGurme