Müthiş Bir Viski Eşlikçisi: Evde Kolay Alabalık Somon Gravlaks

Müthiş Bir Viski Eşlikçisi: Evde Kolay Alabalık Somon Gravlaks
Merhaba sevgili viski dostlar1,

Sizlerle evde yapt11m bir viski e_likçisini payla_mak istiyorum.

Kolay gravlaks diye adland1rabileceim bu e_likçi hem ekonomik, hem ura_1 az hem de müthi_ lezzetli. Kolay gravlaks dememin nedeni, orjinalinin daha uzun ura_l1 sürmesi ve somon ile yap1lmas1.

Öncelikle, 0skandinavlar genelde somon kullan1yorlar ben ise Norveç alabal11 kulland1m.Taze fileto olarak sat1l1yor büyük marketlerde (Metro). Fileto olarak ald11m1z bu bal11 (750gr) öncelikle her ne kadar sat1c1lar k1lç1ks1z dese de iyice k1lç1k ara_t1rmas1 yap1p, küçük bir c1mb1zla veya elimizle tüm k1lç1klar1 ar1nd1r1yoruz.

Sonras1nda üzerini kaplayacak _ekilde, (tuzda bal1k gibi deil, sadece hafif bir kaplama) tuz ve _ekerle kapl1yoruz.Tuz, _ekerin iki kat1 ölçekte olmal1. Dediim gibi bu benim tarifim, orjinali bamba_ka olabilir. Sonras1nda ben füme somon seven biri olarak ve viski e_likçisi yapt11m için, is tad1n1 viskiyle vermek istedim ve yakla_1k 5cl kadar Ardbeg 10u tüm dilimlere damla damla ekledim.Bu i_lemden sonra, bir limonun sadece kabuunu yine tüm dilimlerin üzerine serpi_tiriyoruz.

Son olarak dereotu ekliyoruz.Tuz ve _ekerin eriyip, bal11 pi_irme a_amas1na geçmesi için 2 saat boyunca oda s1cakl11nda bekletiyoruz. Sonra üzerini bir streç filmle kaplay1p buzdolab1na at1yoruz.

Orjinal tariflerde 1-2 hatta 4 gün belirtiliyor. Ben 6 saat boyunca dolapta bekletiyorum.

Bekletme sonras1 çok ince, gerçekten yapabildiiniz kadar ince kesip, taba1n1za al1yorsunuz.

Yani sabahtan yap1n, ak_am e_likçiniz haz1r.

Sonras1nda da, illa bir Islay viskisi olmas1na gerek yok, sevdiiniz bir viski ile müthi_ uyum içerisinde yiyorsunuz.

Ben bu ak_am çok sevdiim Glenfiddich 15 Solera ile tercih ettim.

Ev yap1m1, temiz, lezzetli.

Slainte!

Ozan Vural
2023 © ViskiGurme