Jack Daniel's Single Barrel Viski Tadım Notları

Jack Daniel's Single Barrel Viski Tadım Notları
Merhaba,

Jack Daniel's Single Barrel viski hakk1nda konu_mak önceden teknik kavramlara biraz detayl1 bakmak gerekiyor. "Single barrel" yani "tek bir f1ç1" diye çevirebileceimiz viski türü, bir viskinin, renk ve lezzet bütünlüü salamak için her batchin (o dönemin ürünü diyelim) ayr1 bir ya_land1rma f1ç1s1ndan geldii özel bir viski s1n1f1d1r. Buna 0skoçya ve 0rlanda'da "single cask" olarak da rastlayabilirsiniz. 

Firman1n dediine göre Jack Daniel's Single Barrel _i_elemesi, her 100 f1ç1 aras1ndan özenle seçilmi_ tek bir f1ç1dan dolduruluyor. Bir dnya klasii olan _i_elemeleri, me_hur Old No:7 ile kar_1la_t1r1ld11nda daha tokbir viski kendi fikrime göre.

Baz1 dostlar1m Jack Daniel'si biraz fazla tatl1 bulurlar, Single Barrel tam onlara göre diyebilirim, tatl1l1k az ama çok güçlü. söyleyebiliriz. Bu noktada özel bir _i_e olmas1n1n getirdii _öyle bir durum da var, _i_elerin boyun k1sm1nda yazan Batch No.ya dikkat edilmeli ya da hat1rlanmal1 diyebilirim. Farkl1 batchler aras1nda inan1lmaz farklar olabiliyor. Misal bugün içtiim ve fotorafta gördüünüz _i_e, 19-00693 numaral1 batch, 1.31.2019 tarihinde _i_eye doldurulmu_.


Her bir Jack Daniel's Single Barrel _i_eniz, i_te bu gördüünüz f1ç1lar1n tek birinden dolduruluyor. Tennessee, ABD.

Bu bazen olumlu, bazen olumsuz da olabiliyor. Jack Daniel's1n çavdar1 en çok hissettirdii viskisi de diyebilirim, tabii ülkemizde sat1lmayan Jack Daniel's Rye _i_elemesini saymazsak. olarak hissedildii bir viski.  Yine _üphesiz tüm Jack viskilerinde olduu gibi vanilya, m1s1r, akçaaaç _urubunun da hissiyat1 var.

Uzun uzun, hatta keyifle içebileceiniz tok bir puronuza çok iyi e_lik edebilecek bir viski. Duty-Freelerde bulunan Silver Select ile benzerlik göstersede Silver Selectin %50 alkol yüzdesi var bunu belirtmek laz1m. Bu ikisi ayr1 _i_elemeler çünkü bahsettiimin alkol oran1 %45.

Slainte,
2024 © ViskiGurme