Jack Daniel's Legacy No:2 Viski Tadım Notları

Jack Daniel's Legacy No:2 Viski Tadım Notları

Merhaba,

Genel olarak viski dünyas1n1 dü_ündüümde her zaman tasar1mlar1n da hikayeye dahil olduunu hat1rlar1m. 

Bir _i_enin üretimden tutun da tarihine kadar hikayeleri her zaman çok ilgi çekici benim için.

Bu yaz1mda bahsettiim Jack Daniels'1n Legacy serisi de etiket tasar1m1yla pek ba_ar1l1. Üzerine özenle çal1_1lm1_, özellikle koleksiyon seven dostlar1m1n pek ho_una gideceimi bir _i_e.

Serinin ilkinde, yani Jack Daniels Legacy Edition 1 tasar1m1nda, 1900'lerin ye_il etiketini kullanm1_lard1.


Jack Daniel's Legacy Edt No:1


0kincisinde ise siyah, k1rm1z1 ve Tennessee ruhunu gösteren detaylarla insan1n içinde güzel bir rock-blues efsanesi dinleme istei uyand1r1yor.


Jack Daniel's Legacy Edt No:2

^üphesiz klasik Old No 7'ye küçük bir alkol oran1 dokunu_u ile %43'e ç1k1nca içim keyfinde de kendini çok belli ediyor. Tereya1, vanilya, taze elma kokular1lar1yla sizi kar_1layan bu yeni _i_eleme, hafif doygun bir portakal, k1_ baharatlar1 ve karamel tad1 ile biti_e güzel bir nokta koyuyor.

^üphesiz limitli olmas1, aç1p içilmeyecei anlam1na gelmiyor, hiçbir zaman gelmedii gibi. Hatta ayn1 White Rabbit ve Red Dog Saloon edisyonlar1nda olduu gibi.

Fakat saklamak isterseniz, Jack Daniel's resmi web sitesindeki bu adrese gidip, _i_e arkas1ndaki size özel kodu girerek ad1n1za kaydettirme _ans1n1z da bulunuyor.Cheers 🥃

Ozan,
2024 © ViskiGurme