Efes Glutensiz Bira

Efes Glutensiz Bira

Merhaba,

ABD'de kurulmu_, daha sonra Güney Kore'li Hyundai grubuna sat1lm1_ Boston Dynamics firmas1n1 duymu_sunuzdur. Yakla_1k 7-8 y1ld1r, gerek haberlerde gerek sosyal medyada, ürettikleri robotlar1n videolar1 yay1nlan1r. Önce yürüyebiliyordu, sonra ko_maya ve en nihayet z1play1p ters taklalar falan atmaya yetecek kadar ergonomik bir geli_im ya_ad1lar. Ben ne yalan söyleyeyim ilk izlediim günlerden beri, belki de çocukluumuzun o terminatör filmlerinin de etkisiyle, "bunlar ba_1m1za bela olacak" "yahu bu kadar tehlikeli _eyler üretmeyin" falan derdim içimden.

Neyse geçtiimiz günlerde yeni bir video yay1nlam1_lar, içimden yine ayn1 _eyleri geçirirken, Twitter'da, zaten ekranlardan keyifle takip ettiim Caner Eler'in bir yorumuna denk geldim. ^öyle diyordu, "bu alandaki ilerlemenin insanlar1n kulland11 protezlere de yans1mas1 söz konusu, o aç1dan çok k1ymetli."

Yorumu okuyunca, çou zaman üstesinden gelemediim "konulara tek yönlü bakma" huyumu dü_ündüm. Vazgeçmem gerektiini de.

Bunun bu birayla ilgisi benim için _udur ki, Efes'in yeni biras1 Glutensiz +1'i bugün ilk defa içtim. Bu bir karabuday lager biras1.

Aç1k söyleyeyim, benim Efes grubu biralar1n1n dolu olduu bir dolapta elimin son gidecei biralardan biri oldu damak tad1m için. Fazla asidik, notalar çok geri planda, ben biraz daha tok içimli biralar1 seviyorum. Hatta karabudaydan da bira yapmay1verin can1m falan diye dü_ünebilirdim.

Özneldir bu yorum elbette.

Bununla beraber, karabudaydan üretilmesi sayesinde, bu türdeki tah1l1n doal yap1s1 gerei içinde glutenin yok denecek kadar az olmas1, gerek mide hassasiyeyi, gerek çölyak hastalar1 ve glutensiz beslenmeyi tercih edenler için ne kadar önemli olduunu dü_ündüm.

Belki Efes'in en sevilen biralar1ndan biri olmayacak ama sadece damak tad1 aç1s1ndan yorumlarsak s1, ülkemizdeki yüzbinlerce insan için ise derin anlamlar ifade ettiini anlayabiliriz. Yanl1_ hat1rlam1yorsam ülkede sadece 0spanyollar1n glutensiz Daura Damm'i sat1l1yordu, her yerde bulmak mümkün deil, bu balamda da1t1m a1 gücünü de dü_ününce, Efes'i gerçekten tebrik ederim bu inovatif bak1_ aç1lar1 için.

Umar1m mekanlar da bu hassasiyetle hakk1yla davran1r ve sürekli bulundururlar. Bu arada standart biralardan daha dü_ük alkol oran1na sahip olduunu da eklemeliyim, oran %4. 

^erefe.

Edit: Bu yaz1y1, yaz1n yazm1_t1m, gittiim gördüüm ve duyduum kadar1yla en az1ndan 0stanbul'da mekanlar1n çou bulunduruyormu_, hepsine ayr1 tebrikler.

Ozan
2024 © ViskiGurme