Claymore Viski Tadım Notları

Claymore Viski Tadım Notları
Merhaba,

O viskiyi orada, _urada, burada bulmak zor, _u viski ise çok pahal1.

Kesinlikle doru.

Ancak bu demek deil ki sadece pahal1 ve kolay bulunamayan viskiler güzel.

Bugün kadehimde _i_esi 13 Euro'luk bir harman 0skoç viskisi var.

Claymore, eski dönem Highlander'lar1n me_hur bir k1l1c1ndan al1yor ismini, abv %40, y1l ibaresi yok. Sizi çok hafif is, çürük meyve ve bal kokusu kar_1l1yor. Genç viskilerin en büyük sorunu olan sentetik alkol kokusu çok az.

Damak ve biti_ bir armanyak gibi, belki doygun viski sevenlere hafif gelebilir ama gayet tatl1 notalarla biti_i ile keza bu fiyat için çok tatminkar.

Hem günlük içilebilir hem de güzel bir whisky sour kokteyl için kullan1labilir. Ben içerim.

Diyeceim o ki, güzel viski her etikette kar_1n1za ç1kabilir, ayn1 Teacher's, Islay Mist, Black Bottle, White Horse, Hankey Bannister ve Bell'ste ç1kt11 gibi. Claymore birçok duty free reyonunun en alt raflar1nda, adeta tozlanm1_ bir _ekilde sizi bekliyor.

Zaten bence siz de ad1n1 san1n1 duymad11n1z her harman 0skoç viskisini mutlaka deneyin, hem yeni ke_iflerin heyecan1 ayr1 hem de inan1n bazen cevherlere denk geliyorsunuz.

Slainte

Ozan
2024 © ViskiGurme