Ardbeg An Oa Viski Tadım Notları

Ardbeg An Oa Viski Tadım Notları
Merhaba, sizlere biraz An Oa ( an-o okunuyor) hakk1nda bilgiler vermeden önce Ardbeg Dam1t1mevi'nin tarihini bu sayfadan okuman1z1 rica ederim.

O Çok 0sli Islay Malt Viskisi Ardbeg'in Hikayesi

Ardbeg An Oa. 2017 y1l1nda defa piyasaya sürülen bu Ardbeg, sürekli üretim Ardbeg ekspresyonlar1 aras1nda kendine yer buldu.

%46.6 alkol oran1yla _i_elenen bu viski, klasik bir Ardbeg olduunu henüz burunda gösteriyor. Amerikan bourbon ve 0spanyol Pedro Ximenez f1ç1lar1ndan al1nan Ardbeg'lerin, Frans1z me_esinden üretilen bir evlendirme tank1nda birle_tirilmesi sonras1 ortaya ç1kan An Oa, çikolata, is, ac1 bal lezzetlerinin bir kombinasyonu. Belki de biraz anason tohumu.

Gayet güzel buruna ve hatta damaa sahip ancak biti_te biraz daha uzun olmas1n1 tercih ederdim aç1kças1. Daha uzun, daha tok bir biti_ olabilirdi fakat o zaman da bence en güzel Ardbeg'lerden biri olan Uigideail'den pek fark1 kalmazd1 herhalde.Hikayenin ba_1ndan sonuna isi hissettiriyor, o konuda hiç endi_eniz olmas1n.

Güzel viski, denenmeli ancak eer imkanlar el verirse, Ardbeg 10, Uigedail ve hatta Corryvreckan ile kar_1la_t1rarak denenmeli keza ayn1 dam1t1mevinden ne kadar farkl1 tat ve kokular ç1kabildiini ve ne kadar farkl1 damaklara da hitap edebileceini deneyimlemi_ olursunuz böylece.

Hem de _ahane bir dikey tad1m yapm1_ olursunuz.

Slainte

Ozan
2024 © ViskiGurme