Ardbeg 10 Viski Tadım Notları

Ardbeg 10 Viski Tadım Notları
Merhaba, sizlere biraz Ardbeg 10 y1ll1k single malt viski hakk1nda bilgiler vermeden önce Ardbeg Dam1t1mevi'nin tarihini bu sayfadan okuman1z1 rica ederim.

O Çok 0sli Islay Malt Viskisi Ardbeg'in Hikayesi

Ardbeg 10. Muhtemelen turbal1 malttan dam1t1l1nca gelen o is kokusunu sevenler için Ardbeg 10 için piyasadaki en yüksek kalitede 'giri_ seviyesi' single malt derler genelde ancak ben tersini dü_ünüyorum. Hem giri_, hem geli_me hem de sonuç viskisi. Bu viskiyi y1llard1r severek içerim ve hiç de giri_ viskisi diye adland1rmam, çou viskiyi adland1rmad11m gibi.

^ömine ate_ini, bir _ömine yakmadan daha odan1zda hissedebileceiniz bir yudum ne kadar kötü olabilir ki zaten?

Ardbeg 10, Islay Adas1'n1n gelmi_ geçmi_ en ünlü ekspresyonlardan biri.  Güçlü is lezzetini sunan s1rad1_1 bir viski olan Ardbeg 10, dünyadaki birçok viski severin de favorisi durumunda _üphesiz.

Islay Adas1'n1n Kildalton Sahili'nde üretilen bu tek malt, herhangi bir souk filtreleme olmadan _i_eleniyor ve tüm dier Ardbeg'lerde olduu gibi gerçek renginde, yani e-150 karamel renklendiricisi içermiyor.

Viski dünyas1n1n en önemli isimlerinden olan ve birçok Ardbeg ve Glenmorangie ekspresyonunun da yarat1c1s1 Dr. Bill Lumsden, imbiklere koyduklar1 özel bir ar1t1c1 sayesinde içindeki alkolün d1_ar1 ç1kmadan önce tekrar imbik içerisinde bir yolculua ç1kt11 için tüm Ardbeg'ler için 2.5 defa dam1t1lan malt viskiler der.

Bildiiniz gibi klasik 0skoç maltlar1 sadece iki defa dam1t1l1r.

K1y1 havas1, is veçok zengin tatlar arad11n1z bir viski pe_indeyseniz, tam olarak istediiniz _ey budur.

Alkol oran1 da gayet tatmin edici, %46.

Slainte

O
2024 © ViskiGurme